voopoo

voopoo เพื่อชี้แจงเสริมเติม ไม่เจออะโครลีนในสารละลายยาสูบ

voopooเพื่อชี้แจงเสริมเติม voopoo ไม่เจออะโครลีนในสารละลายยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรืออากาศเบื้องหน้าเบื้องหลัง อย่างไรก็ดี เจออะโครลีนในละอองลอยจากยาสูบอิเล็กทรอ

นิกส์อีกทั้งสี่ชิ้นที่ประเมินในการ voopoo ศึกษาวิจัยตอนนี้ ความเข้มข้นของอะโครลีนอยู่ในตอน 1.5 ถึง 6.7 ppm v (ปรับปรุงแล้วสำหรับไพโรไลสิส TD–GC–MS (จะเอ่ยถึงในวันหลัง)) ต่อ พัฟ 40 มิลลิลิตร (0.003–0.015 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) ซึ่ง

เทียบเคียงได้กับ 0.004 ไมโครกรัม/มล.เป็น Goniewicz แล้วก็ภาควิชา รายงาน7 . สมมุติว่า 40 มิลลิลิตร ต่อพัฟแล้วก็ 400–500 พัฟต่อยาสูบอิเล็กทรอนิ

กส์ (ค่าที่ชี้แนะโดยผู้สร้างยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หลายราย) ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัวจะสร้าง ∼20 ถึง 230 ไมโครกรัมของอะโครลีน การปลดปล่อยอะโครลีนของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ดูเหมือนจะเสมอกันกับสิ่งที่ได้รับการร

ายงานก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาสำหรับยาสูบยาสูบทั่วๆไป (อะโครลีน/ยาสูบ 3–220 ไมโครกรัม) 19 แม้กระนั้น ถึงแม้ว่าการปลดปล่อยอะโครลีนต่อยาสูบจะเทียบเคียงได้ระหว่างยาสูบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งยาสูบยาสูบทั่วๆไป ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงจะผิดบริโภคสำหรับการดูดไอเพียงแค่ครั้งเดียว เหมือนกันกับยาสูบยาสูบทั่วๆไปทั้งหมดที่มีการบริโภคหนึ่งครั้ง

เป็นสิ่งจำเป็นที่จะจำเป็นต้องรู้ดีว่าแม้ว่าจะมิได้สอบเปรียบเทียบสำ

หรับฟอร์มาลดีไฮด์ (มิได้ทำบ่อยเป็นประจำกับหลอด TD เนื่องมาจากปฏิกิริยากับน้ำ) แล้วก็อะซีตัลดีไฮด์ แม้กระนั้นความเข้มข้นของละอองลอยสำหรับสารประกอบทั้งคู่นี้ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับความเข้มข้นของอะโครลีนที่พินิจเจอ การสังเกตสอ

ดคล้องกับสิ่งที่ Goniewicz et al. รายงาน7 . คู่ตามความเป็นจริงสำนักงานปลดปล่อย acrolein ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์เกินขีด จำกัด การสัมผัสระย

ะสั้นสถาบันความปลอดภัยรวมทั้งอาชีวอนามัยแห่งชาติ (NIOSH) (STEL; เป็นช่วงเวลา 15 นาที) ที่ 350 ppb v และก็เห็นได้ชัดว่าเพราะเหตุใดก็เลยหมด ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่มักเรียกกันว่า “การโดนคอ” คาร์บอนิลทั้งยังสามนี้มีชื่อเสียงกัน

ดีของเยื่อเมือก (รวมทั้งตา จมูก รวมทั้งทางเท้าหายใจ) เคืองและก็การหายใจเข้าไปที่ระดับ ppm vของคาร์บอนิลอีกทั้งสามนี้จะก่อให้กำเนิดความรู้สึกแสบร้อนแบบทันควันของ “การโดนคอ” อย่างไม่ต้องสงสัย